© Support Q GMBH

LEAN Six Sigma – Green Belt

Od wielu lat metoda Six Sigma jest integralna czescia organizacji przedsiebiorstw. Systemowe podejscie umozliwia idealna analize przyczyn zródlowych oraz, w konsekwencji, optymalizacje procesów. Na szkoleniu Lean Six Sigma – Green Belt poznaja Panstwo te metode. Poprzez róznorodne symulacje i studia przypadków, nauczycie sie  Panstwo odnajdywac i analizowac usterki procesu, opracowywac rozwiazania za pomoca róznych kreatywnych technik oraz wdrazac te rozwiazania do procesu w sposób zrównowazony.

 

Grupa docelowa

Wszyscy pracownicy zespołów projektowych rozwoju produktu i procesu, administracji oraz zarządzania jakością.

 

Warunki uczestnictwa

•    Doświadczenie w zarządzaniu projektami
•    Dyplom szkoły wyższej lub równoważny
•    Umiejętność zarządzania zespołem i moderowania grup

 

Cel szkolenia

•    Poznanie koncepcji Six Sigma oraz jej zastosowania
•    Poznanie istotnych dla projektu narzędzi Six Sigma i Lean Management (tzw.   „szczupłego“ zarządzania)
•    Umiejętność wdrażania i prowadzenia projektów typu Six Sigma

 

Zawartość szkolenia

•    Struktura metody Sześć Sigma
•    Model DMAIC
          (Define/definiowanie: zakres projektu, zrozumienie procesu i klienta,
          Measure/pomiar: statystyczne rozpatrzenie wydolności procesu,
          Analyze/analiza: identyfikacja potencjalnych przyczyn i wynikających z nich przyczyn podstawowych,
          Improve/udoskonalanie: narzędzia i podejścia służące optymalizacji procesu,
          Control/kontrola: wdrożenie trwałych usprawnień).

 

Metodyka

Wykłady, ćwiczenia praktyczne i studia przypadków, praca w grupach, dyskusja i wymiana doświadczeń.

 

Certyfikat

Po zdaniu egzaminu otrzymacie Państwo certyfikat Lean-Six-Sigma Green Belt.


Osoba kontaktowa

Agnieszka Czaja

+49 3581 8792 481 a.czaja@supportq.de